Zajíc a kiosek

Zvířata

Zvířátka mají v lese kiosek. Před kioskem už je dlouhá řada, když tam doběhne zajíc.
Běží podél fronty a když už je skoro u dveří, chytí ho medvěd, povídá „Nepředbíhej“ a ho hodí zpátky na konec fronty.
Zajíc se rozeběhne znova dopředu, ale medvěd ho zase hodí na konec. Když už letí zajíc na konec řady popáté, sedne si na zem a povídá: „Ach jo, já snad dneska neotevřu!!“