Bejk a kráva

Pepíček Pro dospělé

„Proč jsi dnes přišel pozdě do školy, Pepíku?“ vyslýchá učitel žáka.

„Ale, vedl jsem bejka ke krávě.“

„Hm, a to nemohl udělat táta?“

„Ne, pane učiteli, to musel ten bejk.“