Zajíc hledá kolo

Zvířata

Zajíc přijde do hospody a zařve:
„Kdo mi šlohl koně?! Ať se okamžitě přizná, nebo udělám to, co udělal
můj strýc před padesáti lety!“
Chvíli je ticho, potom pomalu zdvihne ruku medvěd a tiše vykoktá:
„Sorry, máš ho za rohem.“
Po chvíli se zajíce zvířata bojácně ptají, co udělal jeho strýc.
Zajíc jim odpoví:
„Šel domů pěšky!