Bacil a penecilin

Potká bacil bacila.
„Jak se máš?“
„Ale, necítím se vůbec dobře. Asi jsem chytil penicilin!“