Lev a farář

Náboženské

Jde farář po poušti a najednou se před ním objeví lev.
Farář se začne modlit: „Pane Bože, dej tomuto lvovi křesťanské city.“
Lev se postaví na zadní, sepne tlapy a říká: „Děkuji ti, Bože, za jídlo, které teď přijmu.“