Svlékněte se u doktora

Doktor

Do ordinace vstoupí žena.
Lékař se za stolem probírá v chorobopisech a bez zvednutí hlavy řekne: „Svlékněte se.“
„Musí to být?“ pípne příchozí.
„Musí to být, proč bych vám to jinak asi říkal?“ povídá doktor trochu popudlivě.
Žena se svlékne, doktor k ní přistoupí a ptá se: „Tak co vám schází?“
„Nic, pane doktore. Já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych to tady mohla uklidit.“