Hlína

Doktor

Přijde pán k doktorovi a je mu strašně zle.
Doktor ho prohlédne a pak mu říká: „Dávejte si na břicho hlínu.“
„A to pomůže?“
„Ne, ale zvykejte si.“