Kněz na kole

Jede kněz na kole bez řídítek a zastaví ho policista:“Velebný pane, tak to máte za 100,- Kč, že jezdíte bez řídítek. Ohrožujete tím sebe i ostatní účastníky silničního provozu…“Kněz: „Ale pane policisto, se mnou jezdí pán Bůh…“Policajt: „Aha! … tak to máte za 200 za jízdu ve dvou!!!“
.

Lev a farář

Jde farář po poušti a najednou se před ním objeví lev.
Farář se začne modlit: „Pane Bože, dej tomuto lvovi křesťanské city.“
Lev se postaví na zadní, sepne tlapy a říká: „Děkuji ti, Bože, za jídlo, které teď přijmu.“.